maandag, mei 20, 2024
BelastingenNieuws

Belastingen grote gemeenten licht hoger

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,6 procent. Dat is een kleinere stijging dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie (0,9 procent) is sprake van een lichte daling.

Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen. Coelo onderzocht de tarieven van 36 grote gemeenten.

Effect decentralisaties
De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 4 euro (0,6 procent) tot 679 euro per meerpersoonshuishouden per jaar. ‘Als we rekening houden met inflatie (0,9 procent) is sprake van een lichte daling’, aldus het Coelo. Dat de stijging van de lokale lasten zo beperkt is, is volgens de onderzoekers niet vanzelfsprekend. ‘Gemeenten kregen er immers grote taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk. Ze ontvangen hiervoor aanzienlijk minder geld dan het rijk en de provincies er vroeger voor nodig hadden. Maar dit leidt dus in 2016 opnieuw niet tot een grote lastenstijging bij de grote gemeenten.’

Lagere woonlasten
Den Haag heeft de laagste woonlasten (547 euro), buurgemeente Delft de hoogste (820 euro). Dertien gemeenten verlagen hun woonlasten, Venlo het meest (met 2 procent). In Amersfoort stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst (9,8 procent).

Rioolheffing omhoog
De gemiddelde rioolheffing stijgt met 1,9 procent (3 euro) het sterkst. Deze stijging is echter in het verleden vaak hoger geweest. Amersfoort verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (8,6 procent). Apeldoorn verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 9,3 procent). Meerpersoonshuishoudens betalen het minst in Zwolle. Zaanstad heeft voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens het hoogste riooltarief (280 euro).

Stijging ozb
Huiseigenaren betalen in 2016 gemiddeld 233 euro aan ozb. Dat is 1,5 procent meer dan vorig jaar. De stijging loopt uiteen van een daling met 2,9 procent in Alkmaar tot een stijging met 10,8 procent in Amersfoort. In Den Haag betalen huishoudens het minst (126 euro), in Nijmegen het meest (485 euro).

Afvalstoffenheffing daalt
De gemiddelde afvalstoffenheffing is met 283 euro 0,8 procent lager dan vorig jaar. Nijmegen dekt minder dan 40 procent van de kosten uit de afvalstoffenheffing en is daardoor het goedkoopst (95 euro), Rotterdam (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (347 euro).

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Facebooktwitterlinkedinmail